VZ-85 TRAINING BAYONET

Polish training bayonet VZ-85 for AK-74.

Polish training bayonet VZ-85 for AK-74.